Hướng dẫn quy trình hạ container hàng xuất tại cảng Gemalink

Nhằm phục vụ cho quá trình làm hàng xuất tại cảng Gemalink được vận hành thông suốt cũng như giúp khách hàng có thể nắm được các thủ tục và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết khi đến cảng, Gemalink đã tổng hợp và ban hành quy trình hạ container hàng xuất qua đường cổng như sau:

Quý khách hàng vui lòng tải file " Danh sách Container " đính kèm theo link: https://gml.gemadept.com.vn/ho-tro/bieu-mau/